کویر خارا

کویر خارا
  • کویر خارا
  • کویر خارا
بخش جرقویه علیا، جنوب شرق استان اصفهان00Facebook Google+ Twitter
مهرداد | يكشنبه 7 مرداد 1397 | 4 هفته پیش248 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند