رصدگاه سه قلعه

رصدگاه سه قلعه
  • رصدگاه سه قلعه
  • رصدگاه سه قلعه
موقعیت: خراسان جنوبی- شهرستان سرایان- سه قلعه طبق دادهاي گردآوري شده توسط كارشناسان انجمن نجوم ايران طي ساليان متوالي، در مكان سه قلعه رصد ستارگاني با حد قدر 2/7 ميسر است كه با توجه به حد قدر تاريكترين نقاط سياره زمين (حدود 5/7) مكان مورد نظر يكي از تاريكترين و پرستاره ترين نقاط سياره ما به حساب مي آيد. همچنين مطابق بررسي هاي صورت گرفته، رصدگاه سه قلعه از بابت ديگر شاخص هاي مؤثر بر انتخاب يك مكان جهت انجام رصدهاي تخصصي آسمان از جمله شاخص seeing، سرعت باد، ارتفاع و .... در وضعيتي قابل قبول براي استقرار تلسكوپ هايي دست كم با قطر شيئي يك متر (بسيار بزرگتر از تلسكوپ هاي مورد استفاده ستارشناسان آماتور) قرار دارد. منطقه سه قلعه داراي ابر ناكي بسيار كم و در نتيجه تعداد شب هايي با آسمان صاف در حدي بسيار فراتر از نياز متعارف ستاره شناسان آماتور مي باشد. تجربيات موجود در شب هاي رصدي برگزار شده در اين مكان، از جمله نهمين رقابت رصدي مسيه ايران، گوياي آن است كه در زماني كه به علت طوفان و گرد و غبار امكان رصد ستارگان در نقاط مجاور اين رصدگاه وجود ندارد، ستاره شناسان آماتور شبي پر ستاره و رصدي به ياد ماندني را در اين مكان تجربه مي كنند. این مکان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی برای رصد ستارگان به بهشت منجمان معروف است. 10Facebook Twitter
حسن | دوشنبه 14 آبان 1397 | 7 ماه پیش1966 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید