لرهای ایران و ایلمایی ها

لرهای ایران و ایلمایی ها
طی بررسی هایی که بر روی سکه های دوره ایلمــایی ها داشتیم، متوجه شدیم که تصویر بعضی پادشـان ایلمایی بر روی سکه های آن دوران، کلاه هایی شبیه کلاه نمدی مردان لر چهار محال بختیاری و لرستان بر سر دارند! روی کلاه تصویر سکه ها هم نماد ایلمایی ها دیده می شد. این شباهت ها نشان از ریشه های مشترک مردم لر با کهن ترین ساکنان این سر زمین، ایلامی ها، ایلمایی ها تا به امروز دارد! 10Facebook Twitter
محمد | پنجشنبه 17 آبان 1397 | 6 ماه پیش1580 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید