سنگ نگاره هایی بی بدیل در شهرستان گلپایگان

سنگ نگاره هایی بی بدیل در شهرستان گلپایگان
قدرتنمایی و حاکمیت بزهای کوهی بر روی صخره های ایران بیشترین نقوش بر روی سنگ نگاره ها، نقش بزکوهی است. در این بوم ارزشمند سه کماندار در حال شکار بزهای کوهی هستند00Facebook Twitter
محسن | سه‌شنبه 13 آذر 1397 | 5 ماه پیش1208 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید