قدیمی‌ترین نقش ورزش کشتی ایران در سنگ نگاره‌های گلپایگان

قدیمی‌ترین نقش ورزش کشتی ایران در سنگ نگاره‌های گلپایگان
محسن جمالی پژوهشگر و نویسنده کتاب “سنگ نگاره‌های گلپایگان، گذرگاه تاریخ” کشتی یکی از مهمترین ورزش‌های رایج در کشور ماست و سالیان دراز است که این ورزش در ایران رواج دارد. در این میان کشف نگاره هایی بسیار کهن از ورزش کشتی در بین سنگ نگاره های گلپایگان بسیا حائز اهمیت است. سنگ نگاره‌ها نقش‌های منفی ایجاد شده بر روی صخره‌ها و سنگ‌ها هستند کی طی هزاران سال آفریده شده‌اند. شهرستان گلپایگان با بیش از ۳۶،۵۰۰ بوم سنگی بیشترین سنگ‌نگاره‌های ایران را در دل خود جای داده است. در یکی از این سنگ نگاره‌ها نقش مبارزه و نبرد کشتی میان دو انسان حک شده. یکی از ابن افراد بازوبندی که شاید نشانی از پهلوانی باشد به بازوی خود بسته است. نکه مهم این صحنه موقعیت فردی است که به نظر می‌رسد بر بالای چهارپایه‌ای درحال داوری این کشتی است. این امر برگزاری یک مسابقه کشتی را اثبات می‌کند. نگاره دیگری نیز با همین مضمون در گلپایگان دیده شده است. این دو سنگ نگاره در شهرستان گلپایگان مهمترین سند مربوط به کشتی در ایران و چه بسا جهان است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.00Facebook Twitter
محسن | سه‌شنبه 13 آذر 1397 | 5 ماه پیش1418 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید