شباهت های جهانی بزکوهی Ibex

شباهت های جهانی بزکوهی  Ibex
فراواني نقوش بزکوهي در سبک هاي هنري انديشه (ideogram) با مضاميني تقريبا مشابه در ايران، امريکا و قزاقستان!10Facebook Google+ Twitter
محمد | شنبه 22 دی 1397 | 2 هفته پیش104 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | شنبه 22 دی 1397 | 2 هفته پیش00
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید