رد پای سفال انیمیشن شهر سوخته در میان سنگ نگاره های کهن ایران

رد پای سفال انیمیشن شهر سوخته در میان سنگ نگاره های کهن ایران
سفال انیمیشن شهرسوخته زابل یکی آثار کهن و بی بدیل این سر زمین است که ریشه درعمق تاریخ این سر زمین دارد. طرح روی سفال انتزاعی است و از نقاشی های کهن درون غارها و کوه های ایران بر گرفته شده است. 10Facebook Twitter
محمد | شنبه 22 دی 1397 | 5 ماه پیش1368 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید