سنگ نگاره های کهن و نقشه گردشگری ایران

سنگ نگاره های کهن و نقشه گردشگری ایران
درکتاب پیترکربر، ایرانشناس معروف آلمانی، جاذبه های دیدنی ایران(صفحه سیصد و بیست دو - سال دوهزار و هفده) کهن ترین آثار تاریخی و هنری ایران را به گردشگران آلمانی سنگ نگاره‌های تیمره معرفی کرده است. این در حالی است که هنوز پژوهشگاه میراث فرهنگی ایران در وهم نقاشی های چوپانی گرفتار است.00Facebook Google+ Twitter
محمد | دوشنبه 29 بهمن 1397 | 5 هفته پیش133 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید