ارزش و اهمیت سنگ نگاره ها در دنیا

ارزش و اهمیت سنگ نگاره ها در دنیا
  • ارزش و اهمیت سنگ نگاره ها در دنیا
  • ارزش و اهمیت سنگ نگاره ها در دنیا
در تابلو محوطه سنگ نگاره‌ها در دنیا، ورود افراد با سگ، با اسب و با موتور سیکلت ممنوع اعلام شده است. ما غول های آهنین معدن کاران را بر روی آنها می بریم و آنها را نابود می کنیم. آنها یکی از جاذبه های مهم گردشگری در دنیا هستند. 10Facebook Twitter
محمد | شنبه 17 فروردين 1398 | 3 ماه پیش765 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید