آزاد کوه

آزاد کوه
  • آزاد کوه
  • آزاد کوه
موقعیت جغرافیائی : قله مرتفع آزاد کوه یا بقولی شاهزاده کج گردن دومین قله مرتفع البرز مرکزی پس از دماند در سلسله جبال البرز و البرز مرکزی ناحیه کوهستانی نورد کجور قرار دارد این قله از شمال به دره رودخانه بلده از شرق به دره کلاک از غرب به دره نسن و از جنوب به دره وارنگرود و قلل سرماهو محدود می باشد. مسیر صعود : مناسبترین مسیر صعود به قله مرتفع آزاد کوه آبادی کلاک بالا از مسیر جاده بلده می باشد . این صعود از کلاک تا گردنه چورن به 3 ساعت زمان و از گردنه تا قله به 2 ساعت زمان نیاز دارد و سیب انتهائی مسیر بسیار تند و سنگلاخی است. آب و هوا : قله آزاد کوه همچون سایر قلل البرز مرکزی تابع آب و هوای این ناحیه کوهستانی می باشد باد غالب روی آن از جناح غربی می وزد در پائیز و زمستان فوق العاده سردسیر باریزش برف سنگین همراه که تا اواخر اردیبشهت ماه در منطقه باقی می ماند بهار آزاد کوه از خرداد شروع تا اواخر مرداد ماه بطول می انجامد و آب مصرفی در اغلب دامنه های مسیر صعود بوفور یافت می شود . منطقه جنوبی این ناحیه حفاظت شده تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست است . 20Facebook Twitter
بابک | دوشنبه 7 خرداد 1386 | 12 سال پیش1640 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.babakarjomandi.com
واژه کلیدیآزادکوه