تخت جمشید

تخت جمشید
داریوش كبیر كه به مصر رفته و معماری آن را دیده بود ، پس از به قدرت رسیدن تصمیم به ساخت بنای گرفت كه با شكوه ترین بنای عصر خود باشد و در ساخت آن از تمامی اساتید معماری و هنر دنیای كهن استفاده نماید. تخت جمشید نتیجه كار هنرمندان یك كشور نیست ، بلكه گالریی است از آثار هنرمندان آن زمان. بنای تخت جمشید كه در دامنه كوه رحمت ساخته شد ، نزدیك به 180 سال طول كشید و پس از داریوش ، شاهان دیگر هخامنشی به بنای اصلی آن اضافه نمودند. كاخ هدیش ، حرمسرا و كاخ صدستون از آثار دیگری بودند كه خشایارشاه پسر داریوش كبیر دستور ساخت آن را داد.10Facebook Twitter
بابک | چهارشنبه 9 خرداد 1386 | 12 سال پیش282 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.500px.com
واژه کلیدیتختجمشید