دروازه ملل - تخت جمشید

دروازه ملل - تخت جمشید
یك اتاق چهار گوش با چهار ستون سنگی بلند نقشه دروازه ورودی تخت جمشید را می سازد. این اتاق دارای دو در بزرگ و دو مجسمه گاو است كه كناره ها ی آن را دربرگرفته است. این قسمت دروازه ملل نام دارد.10Facebook Twitter
بابک | چهارشنبه 9 خرداد 1386 | 12 سال پیش1673 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.500px.com