کاخ آپادانا - تخت جمشید

کاخ آپادانا - تخت جمشید
  • کاخ آپادانا - تخت جمشید
  • کاخ آپادانا - تخت جمشید
آپادانا با شكوه ترین كاخ تخت جمشید است .واژه آپادانا در زبان پارسی باستان خود به معنی كاخ است ،(یا جائیكه در آن همگان به خدمت شاه شرفیاب می شوند). آپادانا 5/2 متر بلندتر از سطح سكوی تخت جمشید ساخته شده است. تالار مركزی 60×60 متر و زمانی36 ستون بسیار بلند سقف این بنای مجلل را نگه می داشته است. پلكان های ورودی آپادانا محل ورود نمایندگان ملل مختلف بودند كه در مراسم بار عام نوروزی شركت می كردند . نمایندگان 23 گروه و كشور مختلف در این نقشها دیده می شوند .10Facebook Google+ Twitter
بابک | چهارشنبه 9 خرداد 1386 | 12 سال پیش1182 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.500px.com