نقش رستم

نقش رستم
سینه حسین كوه محل قرار گرفتن آرامگاههای شاهان هخامنشی و كعبه زرتشت و حجاری های ساسانی و ایلامی است. چهار مقبره شاهان هخامنشی به ترتیب از راست خشایارشاه ، داریوش كبیر ، اردشیراول و داریوش دوم به شكل صلیب برروی دیواره ای به ارتفاع 70 متر و عرض 200 متر قرار گرفته است. در روبروی این آرامگاهها ساختمان مكعب شكلی به نام كعبه زرتشت وجود دارد. كعبه زرتشت آتشگاهی بود كه از دوران هخامنشی تا پایان پادشاهی ساسانی نزدیك به هزار سال مورد استفاده قرار می گرفته است. در سینه كشی كه محل آرامگاه پادشاهان هخامنشی است حجاری های مختلفی از دوران ساسانی و ایلامی وجود دارد . به دلیل بزرگی ابعاد این حجاری ها و ابعاد نقش های بكاررفته ، مردم این مكان را به نام نقش رستم (یكی از شخصیتهای داستانی شاهنامه فردوسی) نام گذاری كرده اند . در میان این نقشها ، صحنه زانو زدن والرین (والریانوس ـ پادشاه رومی ) بر زیر پای اسب شاپور ، پادشاه بزرگ ساسانی بسیار تاثیر گذار است . 10Facebook Google+ Twitter
بابک | چهارشنبه 9 خرداد 1386 | 12 سال پیش529 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.500px.com
واژه کلیدینقشرستم