آرامگاه کوروش - پاسارگاد

آرامگاه کوروش - پاسارگاد
پاسارگاد یكی از مهمترین پایتخت های سیاسی دوران هخامنشی است . پاسارگاد نام كوروش را با آرامگاه جاودانه اش تداعی می كند. گیریشمن می گوید: از میان پادشاهان عده محدودی هستند كه پس از خود شهرت و نامی نیك مانند كوروش باقی گذاشتند . كوروش سردار بزرگ و پیشوای مردم بود . بخت نیز با او یاری می كرد . وی سخی و نیكخواه بود ، و اندیشه آن نداشت كه ممالك مفتوحه را به اتخاذ روش واحد ملزم نماید ، بلكه این خردمندی را داشت كه موسسات هر یك از حكومتهایی را كه به تاج و تخت خود ضمیمه می كرد ، لا تغییر باقی گذارد . او هر جا كه رفت خدایان مذاهب مختلف را به رسمیت شناخت و تصدیق كرد . همواره خود را جانشین قانونی حكمرانان بومی معرفی مینمود…… نسیمی جدید برسراسر جهان وزیدن گرفت ، شهرها را از قربانیها و قتلهای به ناحق نجات بخشید ، حریق شهرهای غارت شده را خاموش نمود ، اقوام را از اسارت و بردگی آزاد كرد……… ایرانیان كوروش را (پدر) ، یونانیان ـ كه وی ممالك ایشان را تسخیر كرده بود ـ اورا (سرور) و (قانونگذار) می نامیدند و یهودیان این پادشاه را به منزله (ممسوح پروردگار) محسوب میداشتند. پاسارگاد در منطقه ای حاصل خیز با باغهای فراوان قرار داشت كه جویهای پر آب از داخل آن عبور می كردند و انواع حیوانات نیز در آن به راحتی زندگی می نمودند . آثار جویهای سنگی آب هنوز در منطقه پاسارگاد مشخص است . 10Facebook Twitter
بابک | چهارشنبه 9 خرداد 1386 | 12 سال پیش1314 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
میثم نورالهی | چهارشنبه 9 خرداد 1386 | 12 سال پیش00
واقعآ ممنونم وقتی که مطلبی در مورد کوروش کبیر می خونیم احساس خوبی بهمون دست میده
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.babakarjomandi.com