مسجد امام

مسجد امام
مسجد امام مهم ترین مسجد دوره صفویه درشهر اصفهان از لحاظ عظمت، جنبه معماری و كثرت تزیینات، است كه در ضلع جنوبی میدان نقش جهان در سال 1020 هجری به فرمان شاه عباس اول ساختمان آن شروع شده و در سال 1025 ساختمان سر در و تزیینات كاشی كاری آن به منظور تكمیل آرایش اطراف میدان به اتمام رسیده است. ساختمان و تزیین سایر قسمت‌های مسجد تا آخرین سال حیات شاه عباس اول ادامه داشته و در زمان جانشینان او شاه صفی و شاه عباس دوم نیز ادامه یافته است. آخرین سال‌های تاریخی كه در مسجد امام از عهد صفویه دیده می ‌شود سال 1077 در كتیبه محراب شبستان كاشی كاری ضلع غربی مسجد و سال 1078 هجری دركتیبه سر در مدرسه جنوب غربی مسجد است. گنبد مسجد امام عظیم‌ ترین گنبد در پیش مساجد اصفهان است. تارک جدار خارجی گنبد از سطح مسجد 54 متر ارتفاع دارد و ارتفاع جدارداخلی آن 38 متر است و بین دو پوشش گنبد، فضای خالی موجود است. تزیینات کاشی کاری هفت رنگ داخل گنبد و منبر یک پارچه مرمری و قطعات بزرگ سنگ مرمر از تزیینات جالب داخل گنبد است و از نكات جالب دیگر انعكاس صوت در داخل گنبد است. گنبد مسجد امام با تزیینات جالب کاشی کاری پوشیده شده و كتیبه اطراف آن به خط ثلث سفید بر زمینه كاشی خشت لاجوردی رنگ است. 00Facebook Twitter
شاپرک | شنبه 12 خرداد 1386 | 12 سال پیش336 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید