پاسارگاد

پاسارگاد
كاخ خصوصی كوروش در پاسارگاد - در تپه روبرو استحكامات نظامی پاسارگاد مشخص است00Facebook Twitter
بابک | شنبه 26 خرداد 1386 | 12 سال پیش959 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.babakarjomandi.com
واژه کلیدیپاسارگاد