قلعه الموت

قلعه الموت
طبق نوشته های تاریخی در سال 246 قمری یكی از ملوك دیلم بر كوهی در دره الموت دژی بنا كرد كه همان دژ حسن صباح بوده است. در دره الموت نزدیك به 20 دژ-شهرك در بلندی های تحسین برانگیز و شكوهمندی با پرتگاه های سهمگین و هولناك به جامانده از دوران فرمانروایی اسماعیلیه در منطقه یادگار ماندگاری از این دوران است. مركز اصلی و مهمترین دژ دره الموت ، دژه حسن صباح است ، كه بر روی صخره بلندی بنا شده كه ارتفاع آن از سطح زمین های پیرامون 220 متر و مساحت آن 10000 متر مربع است.10Facebook Twitter
بابک | سه‌شنبه 29 خرداد 1386 | 12 سال پیش1169 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.babakarjomandi.com
واژه کلیدیقلعهالموت