آتشکده نیاسر

آتشکده نیاسر
آتشكده نیاسر بوسیله اردشیر بابكان مؤسس سلسله ساسانى ساخته شده و اولین معبد و آتشكده‏اى است كه سلسله ساسانى در اوج رواج دین و آئین زرتشتى در ایران بنا كرد. این بنا نمونه كامل یك گنبد ساسانى است، بر زیربنائى مربع نهاده شده است و بزرگى و عظمتى كه در این چهار طاقى به چشم مى‏خورد، از تعادل عناصر متشكل و توازن و هماهنگى تركیب بنا نشأت مى‏گیرد .00Facebook Twitter
بابک | دوشنبه 4 تير 1386 | 12 سال پیش1364 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.babakarjomandi.com
واژه کلیدیآتشکدهنیاسر