قلعه رودخان

قلعه رودخان
مربوط به دوره سلجوقیان است لیكن زیرینای آن به دوره ساسانیان می رسد. این مطلب از تغییر جهت دستشویی های آن بعد از اسلام منتج شده است.00Facebook Twitter
سید مجتبی | سه‌شنبه 23 مرداد 1386 | 12 سال پیش354 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید