چشمه علی

چشمه علی
چشمه علی شهر ری - برج و باروی شهر قدیم ری (راگا) مربوط به بیش از 3000 سال پیش00Facebook Twitter
بابک | دوشنبه 26 شهريور 1386 | 12 سال پیش402 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.babakarjomandi.com
واژه کلیدیچشمهعلی