تخت جمشید

تخت جمشید
تخت جمشید پایتخت حکومتی ایران در حدود ۲۵۰۰ سال پیش00Facebook Twitter
سید احمد | شنبه 14 مهر 1386 | 12 سال پیش1144 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386
واژه کلیدیتختجمشید