پاسارگاد

پاسارگاد
پاسارگاد، مقبره داریوش پادشاه ایران در حدود ۲۵۰۰ سال پیش. این مقبره در نزدیکی تخت جمشید در استان فارس قرار دارد. 00Facebook Twitter
سید احمد | شنبه 14 مهر 1386 | 12 سال پیش969 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386
واژه کلیدیپاسارگاد