مجموعه سعد آباد

مجموعه سعد آباد
مجموعه سعد آباد واقع در شمال تهران. این مجموعه کاخ ها در دوره پهلوی مورد استفاده قرار می گرفته است.00Facebook Twitter
سید احمد | شنبه 14 مهر 1386 | 12 سال پیش368 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
سید احمد | شنبه 14 مهر 1386 | 12 سال پیش00
(-: (-: (-:
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386
واژه کلیدیمجموعهسعدآباد