نقشه کلیک تا بندپی

نقشه کلیک تا بندپی
این نقشه توسط GPS و دقت بالا از مسیر روستای كلیك تا بندپی تهیه شده است. در صورت درخواست فایل GPS آن برای من پیام بفرستید.20Facebook Twitter
بابک | چهارشنبه 23 آبان 1386 | 12 سال پیش1625 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
بابک ارجمندیبابک ارجمندیعضویت از دوشنبه 7 خرداد 1386من عاشق ایرانم.babakarjomandi.com
واژه کلیدینقشهکلیکبندپی