دشت سبز

دشت سبز
دشت سبزی که در یک ظهر تابستانی زیر آسمانی صاف و آبی زیر پرتوان درخشان خورشید به همراه نسیمی لطیف با چشمان ناظر بازی می کند.00Facebook Twitter
سید احمد | چهارشنبه 5 دی 1386 | 12 سال پیش1331 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386
واژه کلیدیدشتسبز