مسجد شیخ لطف الله

مسجد شیخ لطف الله
مسجد سیخ لطف الله واقع در میدان با شکوه نقش جهان. درخشش خشتهای گلی زرد رنگ، به جای مانده از بیش از 500 سال پیش در غروب یک روز تابستانی. چه محزون است!00Facebook Google+ Twitter
سید احمد | چهارشنبه 5 دی 1386 | 12 سال پیش1099 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386
واژه کلیدیمسجدشیخلطفالله