کوه

کوه
رشته کوهای زیبا در حاشیه روستای جرغویه استان اصفهان. در درون این زردی خشک و داغ در این غروب بهشتیست که وصف آن سخت است.00Facebook Google+ Twitter
سید احمد | چهارشنبه 5 دی 1386 | 12 سال پیش865 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386
واژه کلیدیکوه