باغات سیب شهر پا دنا

باغات سیب شهر پا دنا
شهر كوچك بیده (پا دنا) از توابع شهر سمیرم در دامنه شمالی رشته كوه عظیم ومرتفع دنا در نزدیكی گردنه بیژن قرار دارد شغل اصلی مردم این منطقه بیشتر باغداری (اغلب باغات سیب ) میبا شد. عكس قسمتی از رشته كوه دنا وباغات سیب را نشان میدهد.شهریور 8500Facebook Twitter
سعید موحدی | چهارشنبه 15 اسفند 1386 | 12 سال پیش1157 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سعید موحدی سعید موحدی عضویت از دوشنبه 24 دی 1386سعید موحدی متولد اردیبهشت 54 یزد متاهل علاقه مند به طبیعت گردشگری و کوه نوردی در زمینه نقاشی عکاسی و فیلم برداری به صورت اماتوری کار کرده ام
واژه کلیدیباغاتسیبشهردنا