هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت
روستای شهری کهنه
روستای شهری کهنه5.0 بر اساس 1 رای
بهار روستای شهری کهنه
بهار روستای شهری کهنهبهار درروستای شهری کهنه واقع دربخش زیدون ازتوابع شهرستان بهبهان5.0 بر اساس 1 رای
روستای شهری کهنه
روستای شهری کهنهکوه های روستای شهری کهنه که از رسته کوه های زاگرس سرچشمه میگیرد بسیار جای باصفاو نسبتا بکری است2.0 بر اساس 1 رای
پل زمانخان
پل زمانخانپل زمان خان یکی از بناهای با ارزش و قدیمی شهر سامان واقع در شهرستان سامان است که دارای دو دهانه ، ۳۰ متر طول و ارتفاع ۱۲ متر است. پل زمانخان بر روی رودخانه زاینده رود بر روی سه پایه سنگی طبیعی بنا شده و در ۲۲ کیلومتری شمال شهرکرد قرار دارد.4.5 بر اساس 2 رای
روستای شهری کهنه
روستای شهری کهنهطبیعت روستای شهری کهنه واقع در بخش زیدون از توابع شهرستان بهبهان استان خوزستان 4.0 بر اساس 2 رای
آرامگاه فردوسی
آرامگاه فردوسیآرامگاه فردوسی توسی5.0 بر اساس 1 رای
تنگه چاه کوه
تنگه چاه کوهجزیره قشم را "جزیره عجایب هفتگانه" می‌خوانند. یک تنگه‌ی زیبا در جزیره قشم. تنگه‌ای با ساختاری از آهک که بر اثر فرسایش، اشکال زیبا و چشم نوازی به خود گ...3.0 بر اساس 1 رای
غارکرفتو
غارکرفتوکرفتو نام یکی از غارهای مهم ایران است. این غار در فاصله ۷۲ کیلومتری از شمال دیواندره در نزدیکی روستای یوزش‌باش کندی، استان کردستان قرار دارد و از جاذب...
آبشار آب ملخ
آبشار آب ملخدر استان کهگیلویه و بویراحمد واقع است و از زاگرس سرچشمه می‌گیرد. 5.0 بر اساس 3 رای
بهشت سوباتان
بهشت سوباتاندر فاصله 18 کیلومتری غرب شهر لیسار و17 کیلومتری جنوب شرقی دریاچه نئور در ارتفاع 1900-1970 متری از سطح دریاهای آزاد قرار دارد.آبادی ییلاقی سوبانان روبر...5.0 بر اساس 3 رای
ارگ انار
ارگ انار ارگ شهرستان انار (واقع در شمال استان کرمان) یکی از بناهای خشتی و گلی ایران، سال‌هاست که در انزوا و فراموشی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. ...
مال آقا
مال آقا"مال آقا "روستایی در 32 کیلومتری شهرستان باغملک در این استان با بافت سنتی که کاملاً بافت قدیمی خود را حفظ کرده است. مال آقا در منطقه‌ای کوهستانی از...
131 Rows,1 of 1123

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 196137معرفیقلعهرودخانبابکغارخربسموزهپارستالابشادگانخواندنیجالبنادرشاهافشارآرامگاهآیامیدانستیدسرستونتختجمشیدمعبدآناهیتاوصیتنامهداریوشبزرگخشایارنقششكستوالرینغارشاهپوربیشابورجنگلهایحراكریمزندارگباغعفیفآبادبازاروكیلشیرازمعماریرستمیادماناتماماولقدیمیتریننقشهخلیجهمیشهفارستاریخیجهانقدیمیترینفرشطولانیقناتكاریزمالآقاشادیاخاجسادیافتشدهشهرخواجهمقبرهباباطاهرآثارابنسیناعلیآلاگلآلماگلقوریبمپورزیارتدوستآتشكدهكركویهوسهمیدانعالیقاپوارمچاهمرتاضچشمهجوشكبرمدلكركنابادیاچهمهرلوآبشاركوهمرهسرخیجادهطاقكسریفینكاشانكاخچهلستونزمانكاریاناردشیربابكانگوررصدخانهدخترفیروزدریاچهارومیهجزیرهكبودانچهاراصفهانخواجوهشتبهشتكلاتنادریآتشگاهزریوارگهرحیاتوحشسختمیمندقلهدزكرختشویخیامنیشابوریعطارنیشابوریسهرابسپهریدرگذشتبرجمیلادملیایرانحافظیهپرتقالیهامجسمهامامقلیدرختانجیرمعابدرئیسدلواریزندگیگردشگاهباباامانامامزادهسیدعباسفرزندموسیجعفرعابوریحانبیرونیاسكلهبندرماهشهربندرماهشهرتندیسبوستانلالهتهرانكتابهاوكارهاینارنجستاندروازهمللپرسپولیسبیشهروستایشهریكهنهبیدوحشیقدمگاهشمسالعمارهغارقلعهجوقسلیمانپارککوهسنگیتنگتکاببهبهانشهرارجانشهرباستانیانارتنگهکوهغارکرفتوآبشارآبملخسوباتانفردوسیکهنهپلزمانخانبهارروستاشهری کهنهمسابقه