حمیدصابریان عضویت از دوشنبه 7 دی 1388علاقمند به کشورم ایران وحفظ میراث گرانبهای گذشتگان هدفم معرفی شهرم داراب به دیگر هموطنان عزیزمان با شعاراول ایران گردی بعد جهان گردی
نقش شاپور ساسانی
نقش شاپور ساسانینقش شاپور در شش کیلومتری جنوب شرقی داراب و در دل کوهی بنام کوه پهنا واقع شده است . در حدود ۲۶۰ بعد از میلاد بدست هنرمندان ساسانی ساخته و پرداخته شده...
آتشکده ی آذرجو
آتشکده ی آذرجوبه گفته تاریخ مروج الذهب مسعودی این آتشکده به فرمان آشوزرتشت بنا گشت زرتشت به یستاف شاه فرمان داد تا آتش مقدس جمشید شاه را که مورد احترام وی بوده است...
آتشکده آذرخش(مسجد سنگی)
آتشکده آذرخش(مسجد سنگی)بنای سنگی یکپارچه ای برآمده از دل کوه است و به پهنای آسمان. این اثرکه قدمت آن به مهرپرستان آریایی بر میگردد و 400مترمربع وسعت/و دو راهروی بزرگ عمود ب...4.0 بر اساس 1 رای
3 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 3985نقششاپورساسانیآتشکدهآذرخشمسجدسنگیآذرجو