حسن حاتمی عضویت از شنبه 19 فروردين 1391اینجانب دبیر بازنشسته آموزش و پرورش می باشم افتخار دارم تا به عنوان عضوی از هیات امنا مسجد ریگ رضوانشهر در خدمت زائران و بازدیدگان عزیز از اقصی نقاط کشور باشم
مسجد ریگ رضوانشهر
مسجد ریگ رضوانشهرمسجدی تاریخی مربوط به دوره تیموری می باشد كه بر اثر هجوم شنهای روان در زیرمرحوم سید حسین هاشمی احیا گردید و در این مسجد 3 قبر مربوط به كمال الدین و جم...
باغ وزیر حجت آباد
باغ وزیر حجت آباداز باغهای دوره قاجاریه می باشد در روستای حجت آباد رضوانشهر یزد قرار دارد دارای مجموعه باغ و آب انبار و حمام می باشد چند سال پیش توسط سازمان میراث فرهن...
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 2560مسجدریگرضوانشهرباغوزیرحجت اباد