محسن حجازی عضویت از يكشنبه 8 مهر 1386
پناهگاه کلک چال
پناهگاه کلک چالبنای سمت راست جان پناه قدیمی آن منطقه است که تمام سنگهای این بنا توسط کوهنوردان حمل شده و هر سنگ به نام یک کوهنورد می باشد.5.0 بر اساس 1 رای
آرامش در طبیعت
آرامش در طبیعتدریاچه نئور (اردبیل)4.3 بر اساس 3 رای
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 2178آرامشطبیعتپناهگاهکلکچال