جمشید رستمی جونقانیعضویت از چهارشنبه 30 اسفند 1391
خان اوی جونقان
خان اوی جونقانخان اوی: مجموعه طاق های سنگی جونقان كه به خان اوی به معنی كاروان سرای آبی معروف بوده كه در گویش تركی محلی خان اوی به معنی خانه خان است ،این كاروانسرا ...4.0 بر اساس 2 رای
قلعه سردار اسعد جونقان
قلعه سردار اسعد جونقاناین بنا در فاصله ی 45 کیلومتری جنوب شرقی شهرکرد و در شهر جونقان واقع شده است و مقر سکونت خان های بختیارى بوده است. علیقلی خان سردار اسعد در سال ۱۳۱۸ ه...
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 3592خاناویجونقانقلعهسرداراسعد