علی  خرمکوهیعلی خرمکوهیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391khorramkoh.ir
منطقه خلشکوه، بخش عمارلو،شهرستان رودبار
منطقه خلشکوه، بخش عمارلو،شهرستان رودبارخولشكوه نام منطقه اي خوش آب و هوا در دل سلسله جبال البرز است كه در حريم مراتع روستاهاي خرمکوه و کلیشم واقع شده است.5.0 بر اساس 1 رای
روستای زیبا و گردشگری خرمکوه
روستای زیبا و گردشگری خرمکوهروستای خرمکوه از توابع دهستان كلیشم در نیمه شرقی شهرستان رودبار استان گیلان در بخش عمارلو، 20 كیلومتری جهت شمال شرقی جیرنده، در طول جغرافیایی 36درجه و 7 دقیقه و عرض 49درجه و 7 دقیقه در ارتفاع 1601 متری از سطح دریای آزاد در جنوب استان گیلان ،قسمت البرز غربی واقع شده است.
استخر طبیعی خولشکوه - بخش عمارلو رودبار
استخر طبیعی خولشکوه - بخش عمارلو رودبارخلشکوه Khalash Kuh :طول جغرافیایی36.736683عرض جغرافیایی49.871172 ارتفاع (از سطح دریا)1962متر.در قسمت شمالی روستای خرمکوه و روستای کلیشم قرار دارد.روست...5.0 بر اساس 1 رای
4 Rows,