محمد ب مهرپوياعضویت از سه‌شنبه 30 مهر 1387
دره شمخال
دره شمخالمسیر این دره در 5 کیلومتری باجگیران و در 57 کیلومتری شمال غرب درگز ارتفاع سرچشمه 2000 متر و طول آن 7 کیلومتر می‌باشد. مسیر این دره کال شمخال و از ده آ...5.0 بر اساس 3 رای
دره شمخال
دره شمخالمسیر این دره در 5 کیلومتری باجگیران و در 57 کیلومتری شمال غرب درگز ارتفاع سرچشمه 2000 متر و طول آن 7 کیلومتر می‌باشد. مسیر این دره کال شمخال و از ده آ...
زاوین
زاوینزاوین یكی از بخشهای كلات نادری كه در حاشیه جاده مشهد-كلات نادری در 110 كیلو متری مشهد مقدس واقع شده است. زبان مردم این روستا فارسی با لهجه مخصوص می ...5.0 بر اساس 1 رای
روستای برده
روستای برده5.0 بر اساس 1 رای
4 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 6866پبردهدرهشمخالزاوین