محمد ناصر فردعضویت از پنجشنبه 29 مرداد 1388پژوهش بر سنگ نگاره های ایران
سنگ نگاره های تیمره (خمین) Prehistoric Rock Art in Khomein (Markazi), Iran
سنگ نگاره های تیمره (خمین) Prehistoric Rock Art in Khomein (Markazi), Iranسنگ نگاره ها ROCK ARTs محوطه های سنگ نگاره ها در ایران باستان كتاب های سنگی هستند كه نویسندگان وهنرمندان آنها، در دوره های مختلف ، زمانی كه انسان هنو...5.0 بر اساس 1 رای
سنگ نگاره های تیمره (خمین)
سنگ نگاره های تیمره (خمین)سنگ نگاره ها ROCK ARTS كهن ترین آثار تاریخی و هنری بجا مانده از بشرند كه عمر بعضی از آنها به 40000 سال می رسد و بشر تاكنون موفق به كشف هیچ پدیده تاریخ...5.0 بر اساس 1 رای
سنگ نگاره های تیمره (خمین)
سنگ نگاره های تیمره (خمین)سنگ نگاره ها اسناد دست اولی هستند كه انسان های كهن به واسطه آنها با تاریخ و بشریت سخن گفته اند و...5.0 بر اساس 1 رای
3 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 5368سنگنگارههایتیمرهخمینPrehistoricRockArtKhomeinMarkaziIran