مهدی بیرامی عضویت از جمعه 3 اسفند 1386
آتشکده اصفهان
آتشکده اصفهاناصفهان -آتشکده ازجمله کهن ترین بناهای تاریخی اصفهان است بر فراز کوهی که 1600 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. براساسمطالعات باستان شناسان پیشینه آن به دو...
باغ سیب
باغ سیبباغ سیب در روستای ایقربلاغ حوالی سعید آباد از توابع شهرستان ساوجبلاغ
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 2488باغسیبآتشکدهاصفهان