banihashemian عضویت از پنجشنبه 26 دی 1387
روستای جواهرده از بالا
روستای جواهرده از بالااین روستا چند كیلومتر بعد از رامسر واقع شده است و در دل كوه بوجود آمده است
هتل قدیم رامسر
هتل قدیم رامسراین كاخ مطعلق به رضا پهلوی بوده است كه بعد از انقلاب به عنوان هتل از آن استفاده می كنند
دهاتهای رودهن
دهاتهای رودهنیكی از دهاتهای رودهن كه وسكاره نام دارد
3 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 3472روستایجواهردهبالاهتلقدیمرامسردهاتهایرودهن