م ی ر ن آم ی ر ن آعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389
پارک پردیسان
پارک پردیسان5.0 بر اساس 1 رای
سر در عالی قاپو
سر در عالی قاپواین بنا نخست در دوره شاه طهماسب ساخته شده و در زمان شاه عباس اول به‌صورت کنونی تغییر شکل یافته است5.0 بر اساس 2 رای
3 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 5169سر درعالی قاپوساحلایزدشهرپارکپردیسان