مبینا آقانظری عضویت از شنبه 26 آبان 1386
مجموعه پارک تفریحی آبیدر
مجموعه پارک تفریحی آبیدراین مجموعه در غرب سنندج و در انتهای خیابان ابیدر بر دامنه كوه آبیدر قرار گرفته است . شهر سنندج از فراز این پارك چشم انداز بسیار زیبائی دارد . چندین با...5.0 بر اساس 2 رای
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1585مجموعهپارکتفریحیآبیدر