عبدالله امیدی عضویت از شنبه 22 آبان 1389
تنوع زیست محیطی الوند رباط
تنوع زیست محیطی الوند رباطکوهستان الوندرباط علیا مقدمه : رشته کوه الوند رباط از لحاظ موقعیت مکانی در جنوب استان مرکزی در حد فاصل شهرستان شازند و شهرستان خمین واقع شده است ....
 کار آفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی روستاهای ایران
کار آفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی روستاهای ایرانکار آفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی روستاهای ایران 1- ویژگی‌های جامعه روستایی ایران روستا بعنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی کشور ک...
غارهای رباط علیا
غارهای رباط علیاکشف کهن ترین آثار بجا مانده ازبشر دریکی از غارهای رباط علیا کشف فنجان نماهایی cup marksاز ادوارکهن در ادامه ی پژوهش برروی سنگ نگاره های تیمره درغارها،...
معرفی روستای کهن رباط علیا
معرفی روستای کهن رباط علیا روستای کهن رباط علیا مظهرتمدن اسلامی روستای رباط علیا بین دو رشته کوه فرعی از رشته کوه های زاگرس در شمال غربی شهرستان خمین واقع شده است. این...5.0 بر اساس 1 رای
معرفی قنات شاه نشین مزرعه
معرفی قنات شاه نشین مزرعهقنات شاه نشین با طبیعتی بکر در روستای ساکی علیا
5 Rows,