عادل جمالی عضویت از دوشنبه 30 شهريور 1388
سرای مشیر (دژ برازجان)
سرای مشیر (دژ برازجان)دژ برازجان (سرای مُشیر) در مقابل میدان اصلی شهر برازجان که به میدان شهرداری معروف می باشد بنای بسیار معتبر ومستحکمی به نام «دژ» قرار دارد که از ابنیه...
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1251سرایمشیردژبرازجان