مریم پورمحسن عضویت از جمعه 17 ارديبهشت 1389
حمام گنجعلی‌خان - کرمان
حمام گنجعلی‌خان - کرمانیکی از مهمترین بناهای مجموعه، حمامی است که در ضلع جنوب میدان و در میانه بازار بزرگ کرمان واقع است و در سال 1020 قمری ساخته شده و معمار آن سلطان محمد، ...
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1424حمامگنجعلیخانکرمان