سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386
بره تنها
بره تنهابره تنها مشغول چرا برای یافتن علف واقع در حواشی شهر نجف آباد استان اصفهان5.0 بر اساس 1 رای
حاشیه نجف آباد
حاشیه نجف آبادیک باغ زیبا و سر سبز در یک یک روستای سرسبز و خوش آب و هوا.
درخت توت
درخت توتیک درخت توت تنها و تنومند که سایه اش بر زمین خدا گسترده شده. و مردمانی که از آن بهره مند می شوند.
دشت سبز
دشت سبزدشت سبزی که در یک ظهر تابستانی زیر آسمانی صاف و آبی زیر پرتوان درخشان خورشید به همراه نسیمی لطیف با چشمان ناظر بازی می کند.
مسجد امام
مسجد امامحاشیه سردر مسجد امام وا قع در میدان با شکوه نقش جهان. معماری و طراحی تنها نشانه ای از هوش و فناوری در آن دوران نیست. عشق است که این گونه با اشکال بازی...5.0 بر اساس 1 رای
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف اللهمسجد سیخ لطف الله واقع در میدان با شکوه نقش جهان. درخشش خشتهای گلی زرد رنگ، به جای مانده از بیش از 500 سال پیش در غروب یک روز تابستانی. چه محزون است!
ده حسن آباد
ده حسن آبادده حسن آباد واقع در روستای جرغویه در استان اصفهان. خانه های قدیمی خشتی،گنبد مسجد سبز رنگ و زمین ها کشاورزی هر کدام در این غروب گر هم آمده اند و چه جل...
کوه
کوهرشته کوهای زیبا در حاشیه روستای جرغویه استان اصفهان. در درون این زردی خشک و داغ در این غروب بهشتیست که وصف آن سخت است.
خانه های شیروانی
خانه های شیروانیخانه های شیروانی واقع در بخش فشم در استان تهران. در یک روز آفتابی فروردین
تخت جمشید
تخت جمشید تخت جمشید پایتخت حکومتی ایران در حدود ۲۵۰۰ سال پیش
پاسارگاد
پاسارگادپاسارگاد، مقبره داریوش پادشاه ایران در حدود ۲۵۰۰ سال پیش. این مقبره در نزدیکی تخت جمشید در استان فارس قرار دارد.
تهران
تهرانتهران،پایتخت کشور عزیزمان ایران
51 Rows,1 of 523