محمد علی مهدوی پورعضویت از چهارشنبه 19 خرداد 1389
روستای صخره ای میمند شهربابک
روستای صخره ای میمند شهربابکدهکده ای در 40 کیلومتری شهرستان شهربابک استان کرمان با خانه های دستکند در دل کوه. با عناصری همچون اتشکده حمام و ... با طبیعت کوهستانی و خنک
دهکده صخره ای میمند شهربابک
دهکده صخره ای میمند شهربابکروستای صخره ای میمند در 40 کیلومتری شهرستان شهربابک علاوه بر وجه تاریخی دهکده صخره ای با قدمت بیش از 4500 ساله که هنوز بطور پویا به حیاط خود ادامه می ...
عمارت موسی خان
عمارت موسی خانعمارت موسی خان در شهربابک.نمای کلی از اندرونی
شهربابک
شهربابکشهربابک باغشهر نمونه
فصل گل انار شهربابک
فصل گل انار شهربابکزیبایی گل های انار در باغشهر شهربابک
5 Rows,