مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386
غار کفترخون
غار کفترخونغار كفترخون در منطقه تنگ چنار مهریز واقع شده نام ان به خاطر كبوترهایی است كه در ان زندگی می كنند( كفترخون به معنی كبوترخانه است)
غار کفترخون
غار کفترخونغار كفترخون
غار کفترخون
غار کفترخونغار كفترخون
غار کفترخون
غار کفترخونغار كفترخون
غار کفترخون
غار کفترخونغار كفترخون
غار کفترخون
غار کفترخونغار كفترخون
غار کفترخون
غار کفترخونغار كفترخون
غار کفترخون
غار کفترخونغار كفترخون
غار کفترخون
غار کفترخونغار كفترخون5.0 بر اساس 1 رای
برج آزادی در ابعاد کوچکتر
برج آزادی در ابعاد کوچکتراین برج در منطقه تنگ چنار مهریز واقع شده كه مشابه برج میدان آزادی تهران ولی در ابعاد كوچكتر ساخته شده
آبشار بیشه
آبشار بیشهآبشار بیشه4.0 بر اساس 2 رای
آبشار بیشه
آبشار بیشهآبشار بیشه
128 Rows,1 of 1123