لیلا الماسیعضویت از جمعه 18 دی 1388
کردان
کردانکردان روستائی با پیشینه ی تاریخی غنی دارای مکانهای تاریخی زیبا و دیدنی وتفرجگاههای تابستانی سرسبز و روح افزاواقع در کیلومتر 55 اتوبان کرج-قزوین می با...
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1105کردان