سیدمراد خاموشیسیدمراد خاموشیعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389
نان ساجی
نان ساجینان ساجی از دیرباز در استان کرمانشاه توسط زنان خانه دار و سخت کوش پخت می شده و اکنون هم در بعضی از مناطق استان مردم از این نان مصرف می کنند.5.0 بر اساس 3 رای
منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیل
منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیلمنطقه حفاظت شده بوزین مره خیل در شهرستان پاوه استان کرمانشاه واقع شده است.5.0 بر اساس 2 رای
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 4364منطقهحفاظتبوزینمره خیلنانساجیسبوس
دوست های من (1)محمد رفیعی