فرزاد محسن نژادعضویت از چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394
قره کلیسا شهرستان چالدران
قره کلیسا شهرستان چالدرانقره کلیسا،کلیسای تادئوس مقدس یا کلیسای طاطاووس3.0 بر اساس 1 رای
مقبره سید صدرالدین شهرستان چالدران
مقبره سید صدرالدین شهرستان چالدرانمقبره سید صدرالدین نماد رشادت و میهن دوستی ایرانیان
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 4626مقبرهسیدصدرالدینشهرستانچالدرانقرهکلیسا